EY Polska: Test przedsiębiorcy | Sprawdź bezpieczeństwo struktury B2B zanim zrobi to urząd skarbowy!

Test bezpieczeństwa współpracy B2B

Sprawdź bezpieczeństwo współpracy B2B zanim zrobi to urząd skarbowy!

Odpowiadając na 8 krótkich pytań:
  • przygotujesz się na potencjalną kontrolę urzędu,
  • uzyskasz ocenę ryzyka przyjętego modelu współpracy w wybranych obszarach,
  • już dziś podejmiesz działania pozwalające na ograniczenie ryzyka w Twojej organizacji!
Opracowaliśmy koncepcję narzędzia służącego do weryfikacji, czy przyjęty w Spółce model współpracy z osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą (Kontraktorami) charakteryzuje się cechami typowymi dla stosunku pracy.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Nazwa EY odnosi się do firm członkowskich Ernst & Young Global Limited, z których każda stanowi osobny podmiot prawny. Ernst & Young Global Limited, brytyjska spółka z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji (company limited by guarantee) nie świadczy usług na rzecz klientów.