Ernst & Young

By otrzymać dostęp do dokumentu: Niezbędnik MSSF: Lista kontrolna ujawnień dla rocznych sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2020 r., wypełnij formularz:
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Nazwa EY odnosi się do firm członkowskich Ernst & Young Global Limited, z których każda stanowi osobny podmiot prawny. Ernst & Young Global Limited, brytyjska spółka z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji (company limited by guarantee) nie świadczy usług na rzecz klientów.