Ernst & Young

By otrzymać dostęp do nagrania z webcastu: EY StartUp Talk: Covid Edition – Digitalizacja procesów: jak być organizacją „paperless”?, wypełnij formularz:
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Nazwa EY odnosi się do firm członkowskich Ernst & Young Global Limited, z których każda stanowi osobny podmiot prawny. Ernst & Young Global Limited, brytyjska spółka z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji (company limited by guarantee) nie świadczy usług na rzecz klientów.